အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်နေ့မြောက်နေ့ (၂၉-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ယှဉ်တွဲပါ ကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သည်

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြေင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်မြောက်နေ့ (၁၁-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၆/၂၀၁၈) ရက်အား ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်-

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ အစားထိုး လဲလှယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်သူ့လွှတ်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဉပဒေပုဒ်မ ၂၇/၂၀၁၃ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဉပဒေ ၁၀၆ နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် အောက်ပါကော်မတီဝင်များတွင် ယှဉ်တွဲပါတပ်မတော်သားများ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် အစားထိုးလဲလှယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်