တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဦးကျော်ဇောဦး

၁။ အမည် ဦးကျော်ဇော်ဦး ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/စတန(နိုင်)၀၀၁၇၂၁  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် (၁-၁၀-၁၉၇၃) / (၄၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.A (သမိုင်း)၊အေဂျီတီအိုင်(မြို့ပြ)၊ အင်္ဂလိပ်စာဒီပလိုမာ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အင်္ဂလိပ်စာပြဆရာ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးဝေစိန်အောင်၊အငြိမ်စား၊ ကျောင်းဆရာ ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စောသိန်းတန်၊ အငြိမ်းစား ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် မရှိ ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မောင်စစ်နိုင်ဦး၊ ကျောင်းသား ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၅၈)၊မဏိပူရလမ်း၊ ရဲနွယ်စုရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်သီးပုဂ္ဂ၊ စစ်တွေမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဦးတင်မောင်ဝင်း

၁။ အမည် ဦးတင်မောင်ဝင်း ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/သခန(နိုင်) ၁၀၀၈၄၃ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၆-၇-၁၉၈၇(၃၁) နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc(Bot) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည် ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါက်တာအေးမောင်/လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) မွေးကု ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြမြသက်၊ အလပြ(ငြိမ်း) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အေားခင်ကြီး ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မအေးမြတ်ခိုင် ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ရဘ-၁/ ရွှေဘန်းလမ်း/ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)   ၁၉၉၂-၁၉၉၇ (အမက-အိုးတန်း)၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်