တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၁၃၀  စောင်

ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၅၄  စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့်

အရေအတွက်                                 –         ၇၆  စောင်

စဉ်စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်းလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အရေအတွက်ပြန်လည်လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက်မှတ်ချက်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု၃၅၁၂၂၃ 
ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့  
မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ   
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ   
ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ   
ကာယကံရှင်နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများသို့ စာထွက်ရှိ ထားသည့်ကိစ္စ၁၄   
စုစုပေါင်း၅၇၁၂၂၄ 

One Reply to “၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၁-၁၂-၂၀၂၀ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *