တိုင်ကြားစာကဏ္ဍ

၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

လက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်                                      –         ၃၇၀ စောင်

ဆောင်ရွက်ရန် မှတ်ချက်ပြုသည့် အရေအတွက်                –         ၉၆ စောင် မှတ်ချက်မပြုသည့်

အရေအတွက်                                  –         ၂၇၄ စောင်

စဉ်စာလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်းလွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ခက်ခံရရှိသည့် အရေအတွက်ကျန်ရှိသည့် အရေအတွက်မှတ်ချက်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှု၁၀ 
ရေးရာကော်မတီ/လုပ်ငန်းအဖွဲ့၁၅၁၃ 
မေးခွန်းမေးမြန်းသွားရန်ကိစ္စ 
ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ စာထွက်ရှိထားသည့်ကိစ္စ၁၇၁၅ 
ကိုယ်စားလှယ်များအားလာရောက်တွေ့ဆုံ သွားရန်အကြောင်းကြားသည့်ကိစ္စ၅၀၅၀ 
ကာယကံရှင်နှင့် အခြားဌာနဆိုင်ရာများသို့ စာထွက်ရှိ ထားသည့်ကိစ္စ 
စုစုပေါင်း၉၆၉၁ 

One Reply to “၁-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ရက်နေ့ထိ တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာနှင့် တင်ပြစာများ လက်ခံရရှိမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးပို့မှုနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *