ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

ဦးကျော်လွင်

၁။ အမည် ဦးကျော်လွင် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ကဖန(နိုင်)၀၃၉၈၅၄ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၅-၉-၁၉၆၈/၄၇နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဇင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ကုန်ဘွေကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း ၇တန်း ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွတော်ကိုယ်စားလှယ် ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးအေးသာထွန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ပျိုနုစိန်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်မာဝင်း၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မနှင်းဝေဝေ၊ကျောင်းသူ (၂)မခင်နှင်းဝေ၊ကျောင်းသူ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ဇင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ကုန်ဘွေကျေးရွာ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)      ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

ဦးကျော်လွင်

၁။ အမည် ဦးကျော်လွင် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ဘသတ(နိုင်)၀၀၀၉၆၆ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃၁-၅-၁၉၆၅/၅၀နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ တရုတ်တန်းရပ်ကွက်၊မြေပုံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.A(Q1)Geog ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် “ထူး”စိန်ရွေရတနာရောင်းဝယ်ရေး ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးထွန်းအောင်ကျော်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စောကျန်၊မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်ခင်စိန်၊လိုင်စင်ရအပေါင်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ကုန်စုံဆိုင် ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မမေဦးလွင်၊ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်(၂)ကျန်း  မာရေးဌာန (၂)မောင်တင့်ထူးလွင်၊အင်ဂျင်နီယာ (၃)မမေပြည့်ဖြိုးလွင်၊အင်ဂျင်နီယာ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် သာယာကုန်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ရမ်းဗြဲမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၊ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)     အခြေခံပညာကို အ.မ.က တောင်သားစုကျောင်း၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

ဦးကျော်ဝင်း

၁။ အမည် ဦးကျော်ဝင်း ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ စတန(နိုင်) ၀၃၁၂၃၇ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၂.၃.၁၉၆၅/ ၅၀ နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရွှေသာလမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc(Physics) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကန်ထရိုက်တာ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးဦးကျော်ဇံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဌာန(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မစောနု(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်ခင်လှိုင်၊ ကုန်သည် ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်ခိုင်မျိုင်းမင်း၊ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်(တတိယနှစ်) (၂)မောင်ညီညီမင်း၊GTC(ဒုတိယနှစ်) ရန်ကုန် ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အိမ်အမှတ်(တရ-၄၉)၊ မင်းဘာကြီးလမ်း၊ တောင်ရပ်ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဦးမြို့ ၁၄။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ဥက္ကဌ

ဦးစံကျော်လှ

၁။ အမည် ဦးစံကျော်လှ ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ပဏတ(နိုင်) ၀၃၈၇၇၇ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၆-၃-၁၉၅၃/ ၆၃ နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရွာဟောင်းရပ်ကွက်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း ဥပဒေဘွဲ့ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြုရေးနှင့် ဝယ်/ ရောင်းလုပ်ငန်း ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမောင်ကျော်မြ(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဝင်းစိန်ဦး(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဝင်းမှု၊ အထကပြဆရာမ(ငြိမ်း) ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁) ဒေါ်နှင်းဇာဖြူ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း (၂) ဦးရဲမြတ်ကျော်၊ အနုပညာလုပ်ငန်း (၃) ဦးရဲမင်းအောင်၊ ရေလုပ်ငန်း ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

ဦးစိုးဝင်း

၁။ အမည် ဦးစိုးဝင်း ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ချင်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ဂမန(နိုင်)၀၂၄၉၇၆ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၅-၃-၁၉၇၁/၄၄နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ကံ့ကော်တောင်ကျေးရွာ၊ဂွမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc(Chemistry) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရပ်သင်ဆရာ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမြကျော်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စံမယ်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် မရှိ ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မရှိ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ကံ့ကော်တောင်ကျေးရွာ၊ဂွမြို့နယ်   ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်၊ ဂွမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ဂွမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)   အခြေခံပညာကို အ.မ.က ကံ့ကော်တောင်(တွဲ)၊ အလက ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ဦးဇော်ဇော်မြင့်

၁။ အမည် ဦးဇော်ဇော်မြင့် ၂။ အခြားအမည် ကိုပေါက် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ဘအန(နိုင်)၀၇၃၁၀၃ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၅-၆-၁၉၆၇/၄၉နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဂွမြို့၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc(D.S.A),Dip in Law, MBA ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည် ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးလှမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်တင်၊မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်မျိုးလတ်၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်စွမ်းဆက်နိုင်၊ကျောင်းသား ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၄၀၇)၊ဗားကရာကွန်ဒို၊ဗားကရာလမ်း စစ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မောင်တောမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)အခြေခံပညာကို အ.မ.က (၅)၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

ဦးညီပု

၁။ အမည် ဦးညီပု ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ဂမန(နိုင်)၀၀၆၃၁၁ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၀-၄-၁၉၅၅/၆၀ ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရဟိုင်းကွင်းရွာ၊ဂွမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း ဉပဒေဘွဲ့ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် နိုင်ငံရေး ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးထွန်းဖေ(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြဦး(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဝင်းကြည်၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မကြည်ကြည်ဦး (၂)မမိုးဆန်းစုကြည် (၃)မောင်သီဟပိုင်စိုး (၄)မစုဝေဝေလှိုင် ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ဂွမြို့နယ်   ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ပါတီ၊ ဂွမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ဂွမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အခြေခံပညာကို အ.မ.က ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဦးတင်မောင်ဝင်း

၁။ အမည် ဦးတင်မောင်ဝင်း ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/သခန(နိုင်) ၁၀၀၈၄၃ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၆-၇-၁၉၈၇(၃၁) နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc(Bot) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည် ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါက်တာအေးမောင်/လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) မွေးကု ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြမြသက်၊ အလပြ(ငြိမ်း) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အေားခင်ကြီး ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မအေးမြတ်ခိုင် ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ရဘ-၁/ ရွှေဘန်းလမ်း/ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)   ၁၉၉၂-၁၉၉၇ (အမက-အိုးတန်း)၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ဦးထွန်းလှစိန်

၁။ အမည် ဦးထွန်းလှစိန် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/မတန(နိုင်)၀၁၁၁၄၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁-၁၂-၁၉၆၆/၅၀နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မောင်တောမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.A(မြန်မာစာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ခရိုင်ပါတီဉက္ကဋ္ဌ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးပန်းဖြူ(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်လှစောသိန်း၊မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဦးသန်းကြည်၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မအေးမြတ်ဖြူ၊ကျောင်းသူ (၂)မောင်စိုးခန့်လွင်၊ကျောင်းသား (၃)မောင်ညီခန့်လွင်၊ကျောင်းသား ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် မြို့မအနောက်ရပ်ကွက်၊ဒါက်ရွာ၊မောင်တောမြို့   ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မောင်တောမြို့ ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မောင်တောမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အခြေခံပညာကို အ.မ.က (၁)၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

ဦးထွန်းသာစိန်

၁။ အမည် ဦးထွန်းသာစိန် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/ကတန(နိုင်)၀၀၂၉၈၇ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၃.၁၂.၁၉၆၉/၄၆ နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ တောင်ဦးကျေး၇ွာ၊ မြောက်ဦးမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း အ-ပ-ထ(က) အောင် ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကျောင်းဆရာ(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးထွန်းခိုင်ဖြု၊ လယ်လုပ် ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ကံယုံမ၊ အထည်ရောင်း ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခိုင်ညွှန့်စိန်၊ စျေးရောင် ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁) မမေဇင်ဦး၊ အဝေးသင်နောက်ဆုံးနှစ် (၂) မဇင်မိုးနွယ်၊ အဝေးသင်ပထမနှစ် (၃) မဥမ္မာထွန်း၊ ကျောင်းသူ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် တောင်ဦးကျေးရွာ၊ မြောက်ဦးမြို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်