အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပထမအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ
စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက်
ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး          
ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 87   9 3  
အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) 33        
တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 95   1 1  
အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)     3    
စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 76   7 2  
ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး 91 12 4    
ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး 96 24 4 1  
သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး 110 17 7 3  
၁၀ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး 116 11 4 1  
၁၁ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး 111 42 5    
၁၂ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄)          
၁၃ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး 124 21 7 2  
၁၄ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ 180 24 4 3  
၁၅ (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ 158 49 8 2  
၁၆ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅) 5 5      
၁၇ (၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ 27 8      
  စုစုပေါင်း 1309 213 63 18  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *