ဥပဒေကဏ္ဍ

ပထမအကြိမ်လွှတ်တော် သက်တမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်နည်းဥပဒေများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *