အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ဒုတိယအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ
စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက်
ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး 6 10      
အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)   4 1    
ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 99 54 12 1  
အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆) 6   1    
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)          
အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)          
တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 126 74 6 2  
စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 65 22 3    
ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး 62 2 4 2  
၁၀ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)     1    
၁၁ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး 87 20 5    
၁၂ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)          
၁၃ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၈)          
၁၄ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး 44 16 5    
၁၅ အဋ္ဌမပုံံမှန်အစည်းအဝေး 76 33 7    
၁၆ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) 7        
၁၇ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး 57 68 3    
၁၈ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး 15 22 7    
၁၉ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉)     1    
၂၀ (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ 52 17 3 1  
  စုစုပေါင်း 702 342 59 6  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *