သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ

ဆရာတော်၊သံဃာတော်များအား ပင့်လျှောက်၍ မော်တော်ယာဥ်ဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်လှည့်လည်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်

၂၉.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၆၀၀ချိန်မှစ၍အမ်းမြို့အတွင်း ဆရာတော်၊သံဃာတော်များအား ပင့်လျှောက်၍ မော်တော်ယာဥ်ဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်လှည့်လည်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်သည်။

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ

COVID-19 (ကိုရိုနာ)ရောဂါ ကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

၅.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ အမ်းမြို့နယ်အတွင်း COVID-19 (ကိုရိုနာ)ရောဂါ ကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ မှတ်တမ်းအချို့အားသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးကဏ္ဍ

အိမ်ထောင်စု(၄၃၀)စုအား အခြေခံကုန်ပစ္စည်း များ စတင်ထောက်ပံ့မှု

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ ၀၈၀၀ အချိန် အမ်းမြို့နယ်အတွင်း အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများ စတင်ထောက်ပံ့ ရွှေအမ်းတောင်ခန်းမ၌ ‌ဈေးတောင်ရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု(၄၃၀)စုအား အခြေခံကုန်ပစ္စည်း များ စတင်ထောက်ပံ့မှု သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

အရေးပေါ် အစည်းအဝေး

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၄) ၂၅-၆-၂၀၁၄ ၂-၇-၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၁ ကြိမ် ၃ ရက် II ၂ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ၂၁-၁-၂၀၁၆ ၂၅-၁-၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်

အထူးအစည်းအဝေး

အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၁) ၃၀-၄-၂၀၁၁ ၁-၅-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၁ ကြိမ် ၂ ရက် II ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၂) ၂၉-၃-၂၀၁၂ ၃-၄-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၁ ကြိမ် ၄ ရက် III ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၅) ၁၂-၈-၂၀၁၅ ၁၄-၈-၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ၁ ကြိမ် ၃ ရက်

ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

စဉ် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက် ကျင်းပ ခုနှစ် (၁)နှစ် အတွင်း ကျင်းပ ကြိမ် ကြာရက် မှ ထိ I ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၃၁-၁-၂၀၁၁ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ၂၀၁၁ ၂ ကြိမ် ၈ ရက် ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂-၁၁-၂၀၁၁ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ ၆ ရက် II ၃ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၂-၂-၂၀၁၂ ၂၉-၂-၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ၃ ကြိမ် ၆ ရက် ၄ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၄-၉-၂၀၁၂ ၂-၁၀-၂၀၁၂ ၇ ရက် ၅ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၀-၁၂-၂၀၁၂ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၄ ရက် III ၆ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈-၃-၂၀၁၃ ၉-၄-၂၀၁၃ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ဒုတိယအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး 6 10       ၂ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)   4 1     ၃ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 99 54 12 1   ၄ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆) 6   1     ၅ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)           ၆ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)         ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

အမေးအဖြေကဏ္ဍ

ပထမအကြိမ် မေးခွန်းနှင့် အဆိုများ

ပထမအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ စဉ် အစည်းအဝေး မေးခွန်း အဆို မှတ်ချက် ကြယ်ပွင့်ပြ ကြယ်ပွင့်မပြ အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင် ၁ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး           ၂ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 87   9 3   ၃ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) 33         ၄ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး 95   1 1   ၅ အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)     3     ၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး 76   7 2 ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်