တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဗိုလ်

၁။ အမည် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဗိုလ် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/ပဘန(နိုင်)၀၃၃၃၀၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၉-၁-၁၉၆၈/၅၁နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ပျော်ဘွယ်မြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၇။ ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတ္တုဗေဒ)၊မဟာနည်းပညာဘွဲ့(သတ္တုဗေဒ)(ရုရှား) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ််မှုထမ်း၊လစရ(၉) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးတင်မောင်၊တောင်သူ ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်သန်းမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ် ဉမ္မာအေး   ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မယွန်းကေသရီဝင်း၊ကျောင်းသူ (၂)မောင်သာလင်းထက်၊ကျောင်းသား     ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ပြလှရွာ၊အောင်လံမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အလက (တောင်ညောင်းကျေးရွာ)၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသူ

၁။ အမည် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသူ ၂။ အခြားအမည် ဦးဖိုးထောင် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၀/ကမန(နိုင်)၀၀၂၀၃၇ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂-၆-၁၉၇၀၊၄၈နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ သထုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ်။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊တတက(၉) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးသိန်းထူး၊ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊စိုက်/ဘဏ် (ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အုန်းရှင်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်ညိုလတ်၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်ဘုန်းဆက်ကျော်၊ကျောင်းသား (၂)မနွယ်နီလင်း၊မှီခို ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အကွက်(၅)၊ဟံဂံကျေးရွာ၊ရေးမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အမက(၁)၊သထုံမြို့၊အထက(၂)သထုံမြို့၊ အထက၊ စလင်းမြို့၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်ကြီး ကျော်သူ

၁။ အမည် ဗိုလ်ကြီး ကျော်သူ ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/အမဇ(နိုင်)၀၂၀၇၉၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၀-၈-၁၉၈၄/၃၂နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်ဒေသကြီး ၇။ ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှူးထမ်း၊တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီး၊ဆသရ(၈၁၈) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမင်းဒင်၊စျေးရောင်း ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ချယ်ရီလွင်၊စျေးရောင်း ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်နှင်းနွယ်သန်း၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်ဘုန်းမြတ်မောင်၊မှီခို ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၁၄)၊အာဇာနည်းလမ်း၊၃/ရန်ပြေရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အခြေခံပညာကို အ.ထ.က(၂၂)၊ အ.လ.က (၇) မန္တလေးမြို့နှင့် အ.ထ.က ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်ကြီး လူမော်မြင့်

၁။ အမည် ဗိုလ်ကြီး လူမော်မြင့် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/မအန(နိုင်)၁၀၇၀၁၄ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၁-၅-၁၉၇၅/၄၂နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မြန်အောင်မြို့၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၇။ ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇညဘွဲ့(သမိုင်း) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှူးထမ်း၊တကသ(၅)၊နပခ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးစံငွေ၊တောင်သူ ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်လှမြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်၊ကျောင်းဆရာမ(မူ/ပြ) ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်စွဲထက်လူ၊ကျောင်းသား (၂)မောင်ဟိန်းထက်လူ၊မှီခို ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အိုးကုန်းကျေးရွာ၊မြန်အောင်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အခြေခံပညာကို သပြေလှ အ.မ.က နှင့် မြန်အောင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်မှူး ဇော်လင်းနိုင်

၁။ အမည် ဗိုလ်မှူး ဇော်လင်းနိုင် ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၂၃၂၇၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၇-၅-၁၉၈၀/၃၇နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း မဟာအင်ဂျီနီယာဘွဲ့။ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ််မှုထမ်း၊ဓရခ။ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးစိုးမြင့်၊စစ်မှုထမ်း(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မူ၊မှီခို။ ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်၊စစ်ကိုင်းပညာရေးကော လိပ်   ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မရှိ   ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်   ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အလက(တောင်ညောင်းကျေးရွာ)၊ပျော်ဘွယ်၊အထက(ပျော်ဘွယ်)၊ရန်ကုန်စစ်မှုတက္ကသိုလ်။     ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်မှူး ကျော်မျိုးထက်

၁။ အမည် ဗိုလ်မှူးကျော်မျိုးထက် v၂။ အခြားအမည် ကျော်ကိုကိုမျိုးစံ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၆/မအရ(နိုင်)၀၉၉၅၆၅ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂-၄-၁၉၈၄/၃၅နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊လဆသ(၄) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမျိုးဆွေ၊ရဲအုပ် (ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်သိန်းသိန်းဌေး၊အထက်တန်းပြကျောင်းဆရာ ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်နွေးနွေးစိုး၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်လူမင်းအောင်၊မလဝန်းထက်။ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်။ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အလက(၁)၊မြိတ်၊အထက(၃)၊သန်လျင်၊အထက၊နွားထိုးကြီး၊အထက(၁၆)၊မန္တလေး။       

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်း

၁။ အမည် ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်း ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/ပသက(နိုင်)၀၇၅၃၆၁ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၅-၁-၁၉၇၀/၅၀နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ ပညာအရည်အချင်း မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊နခပ။ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးမျိုးသန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တင်မြ၊မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မော်မော်၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မအေးမြမြမော်၊Bankok (၂)မောင်အောင်မင်းခန့်၊ကျောင်းသား ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၃၃၇)၊ရန်ကြီးအောင်(၈)လမ်း၊ဆင်ဖြူရှင်ရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊နေပြည်တော်။ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)                     ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်မှူး ထွန်းကိုကိုလတ်

၁။ အမည် ဗိုလ်မှူးထွန်းကိုကိုလတ် ၂။ အခြားအမည် ကိုလတ် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၆၂၆၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၆-၁၀-၁၉၈၃/၃၄နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မိတ္ထီလာမြို့၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၇။ ပညာအရည်အချင်း မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် တပ်ခွဲမှူး၊အမှတ်(၃၄၃)၊စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွဲ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးအုန်းသောင်း၊တပ်မတော်ချည်းမျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ(အငြိမ်းစား)မိတ္ထိလာမြို့ ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်လှပြည့်၊တပ်မတော်ချည်းမျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ(အငြိမ်းစား)မိတ္ထိလာမြို့ ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မွန်သူအောင်၊အလယ်တန်းပြ ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မရှိ ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၃၄၃)၊စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွဲ၊စစ်တွေမြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ)အခြေခံပညာကို အ.မ.က(၁၈)၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ အ.လ.က(၁၁)မိတ္ထီလာမြို့နှင့် အ.ထ.က (၃) ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ

ဗိုလ်မှူး အောင်ဇင်သန်း

၁။ အမည် ဗိုလ်မှူးအောင်ဇင်သန်း ၂။ အခြားအမည် ဇင်ဇင် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/စတန(နိုင်)၀၀၁၂၀၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃-၂-၁၉၇၁/၄၅နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့(B.V.Sc) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှူးထမ်း၊ထပရ(၈၂၈) ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးရွှေသိန်း၊ပန်းချီပညာတပ်(ငြိမ်း) ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စောပွင့်၊မှီခို ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စန္ဒာဖြူ၊မှီခို ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် (၁)မောင်မျိုးမြတ်၊ကျောင်းသူ (၂)မဆောင်းသဇင်၊မှီခို ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၆)၊စုပေါင်းအိမ်ရာ၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်(ယနေ့အထိ) အခြေခံပညာကို အ.မ.က(၁၂)နှင့် အ.ထ.က(၄)စစ်တွေမြို့တွင် သင်ယူခဲ့ပါသည်။  ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ဦးကျော်ဇောဦး

၁။ အမည် ဦးကျော်ဇော်ဦး ၂။ အခြားအမည် မရှိ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရခိုင်/ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/စတန(နိုင်)၀၀၁၇၂၁  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် (၁-၁၀-၁၉၇၃) / (၄၂)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ စစ်တွေမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း B.A (သမိုင်း)၊အေဂျီတီအိုင်(မြို့ပြ)၊ အင်္ဂလိပ်စာဒီပလိုမာ ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အင်္ဂလိပ်စာပြဆရာ ၉။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ဦးဝေစိန်အောင်၊အငြိမ်စား၊ ကျောင်းဆရာ ၁၀။ အမိအမည်အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စောသိန်းတန်၊ အငြိမ်းစား ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင် မရှိ ၁၂။ သားသမီးအမည်အလုပ်အကိုင် မောင်စစ်နိုင်ဦး၊ ကျောင်းသား ၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် အမှတ်(၅၈)၊မဏိပူရလမ်း၊ ရဲနွယ်စုရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့ ၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ တစ်သီးပုဂ္ဂ၊ စစ်တွေမြို့နယ် ၁၅။ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်