အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်နေ့မြောက်နေ့ (၂၉-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ယှဉ်တွဲပါ ကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *