အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း

“ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း”

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း (၅)ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇) ရက် “ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ကြေညာခြင်း” ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၃)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃) ရက်နေ့မြောက်နေ့ (၂၉-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ယှဉ်တွဲပါ ကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သည်