ဥပဒေရေးရာနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးစံရွှေမောင်ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ(ငြိမ်း)ဉက္ကဌ
ဒေါက်တာထွန်းမင်း သမိုင်းပါမောက္ခ (ငြိမ်း)အဖွဲ့ဝင်
ဒေါက်တာဥမ္မာစမ်းပါမောက္ခ-ဥပဒေပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်
ဦးကျော်လွင် ကထိက-ဥပဒေပညာဌာန အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းထွန်းတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ခင်သန်းရှေး/သု-ဦးစီးအရာရှိ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးဦးထွန်းသာ ခရိုင်စာရင်းစစ်အရာရှိ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးကောင်းစံရှီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်း အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့ဝင်
၁၀ဦးအောင်လှသံရခိုင်သမိုင်းလေ့လာသူ အဖွဲ့ဝင်
၁၁ဦးအုန်းဖေနှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
၁၂ဦးတင်ရွှေရေလုပ်ငန်းရှင် အဖွဲ့ဝင်
၁၃ဦးဘသိန်းအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
၁၄ဦးသိန်းရွှေမောင်သမ-ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
၁၅ဒေါ်လှလှရီစာရင်းရုံး-လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
၁၆ဦးစောမြပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
၁၇ဦးသာကျော်စာရင်းရုံး-လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း) အတွင်းရေးမှူး