လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးဇော်ဇော်မြင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဉက္ကဌ
ဦးဘိုးနွဲ့မာန်အောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်အုန်း မောင်တောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဗိုလ်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးထွန်းသာစိန်းမြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး