လယ်ယာ၊ သားငါး၊ သစ်တောနှင့် ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးအောင်ဝင်းမြေပုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဉက္ကဌ
ဦးသန်းမောင်ဦးရမ်းဗြဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အဖွဲ့ဝင်
ဦးလှအောင်ညွှန့်မင်းပြားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်မှူးထွန်းကိုကိုလတ်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးကျော်လွင်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး