ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးအောင်ဝင်းမြေပုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)ဉက္ကဌ
ဗိုလ်မှူးအောင်ဇင်သန်းတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်မောင်အုန်းအမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဦးကျော်ဝင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးထွန်းအောင်သိန်းဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းနိုင်ရသေ့တောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်မောင်(ခ) ဦးမောင်သန်းစိန်ကျောက်တော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးဇော်ဇော်မြင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးအေးသိန်း စစ်တွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အတွင်းရေးမှူး