ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ်
ဗိုလ်မှူးအောင်ဇင်သန်း တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်   ဉက္ကဌ
ဗိုလ်ကြီးကျော်မင်းသန့်         တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်   အဖွဲ့ဝင်
ဦးအေးသိန်း    စစ်တွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)   အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်လှကျော်       ကျောက်တော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးလှအောင်ညွှန့် မင်းပြားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)   အတွင်းရေးမှူး