ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် လူမှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးကျော်ဝင်းမြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဉက္ကဌ
ဦးသာထွန်းအောင်ပေါက်တောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်မှူးသက်ဦးမောင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးဝင်းဂွမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဦးသန်းမောင်ဦးရမ်းဗြဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အတွင်းရေးမှူး