နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များကြားနာစုံစမ်းရေးအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးထွန်းအောင်သိန်းဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ဉက္ကဌ
ဦးမောင်အုန်း မောင်တောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ဌေးအမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးဝင်းနိုင်သံတွဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဦးကျော်ဇောဦးစစ်တွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး