စာကြည့်တိုက်၊ မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနဌာန

စာကြည့်တိုက်၊ ​မော်ကွန်းတိုက်နှင့် သုတေသနဌာန၏ အချက်အလက်များ

၁။      စာအုပ်၊စာနယ်ဇင်းများ စုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း

၂။      လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ  စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း

၃။      တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှပေးပို့လာသည့် မှတ်တမ်းများအား မှတ်ပုံ တင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း

၄။      လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှတ်တမ်းပြုစုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း

၅။      ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်များမှ ပေးပို့လာသည့် မှတ်တမ်းများအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း

၆။      ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဂျာနယ်များဖြန့်ဝေခြင်း

၇။      တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှပေးပို့လာသည့် သတင်းလွှာ၊ ဂျာနယ်၊စာစောင်၊ မှတ်တမ်း၊ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၈။      အကြီးအကဲမိန့်ခွန်းနှင့်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်များစုဆောင်းခြင်း

စာကြည့်တိုက်၊​မော်ကွန်းတိုက်နှင့်သုတေသနဌာန၏ နေ့စဉ်/လစဉ်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။        နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ၊ လစဉ်ထုတ်ဂျာနယ်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ထံသို့ တင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ

၂။      အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေသော ပြန်တမ်းများအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့ တင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များ

၃။      ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်များနှင့်လာရောက်လှူဒါန်းသည့်စာအုပ်များအား မှတ်ပုံတင်စာရင်း သွင်းခြင်းကိစ္စရပ်များ

၄။      တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့လာသည့် သတင်းလွှာ၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင်၊ မှတ်တမ်း၊ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများအား စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လက်ခံ ရရှိကြောင်းပြန်ကြားခြင်းကိစ္စ

၅။        လစဉ်ထုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဂျာနယ်ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက် ခြင်း

၆။        ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအား ထိန်း သိမ်းခြင်းကိစ္စ

၇။        ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပေးပို့လာသည့် မှတ်တမ်းများအား မှတ်ပုံတင်၍ စုဆောင်းခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စ

၈။        လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအား စာအုပ်ငှားရမ်းခြင်းကိစ္စ

၉။        စာကြည့်တိုက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် လအလိုက်သတင်းစာများအား စုစည်းချုပ် လုပ်ခြင်းကိစ္စ

စာကြည့်တိုက် စာအုပ်များကဏ္ဍ

စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များကို ပညာရပ်ရာစုအလိုက် အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ထား ပါသည်-

(၁)     ပညာရပ်အမှတ်(၀၀၀)အထွေထွေ

(၂)     ပညာရပ်အမှတ်(၁၀၀)ဒဿနိကဗေဒ

(၃)     ပညာရပ်အမှတ်(၂၀၀)ဘာသာအယူဝါဒ

(၄)     ပညာရပ်အမှတ်(၃၀၀)လူမှုရေးသိပ္ပံ

(၅)    ပညာရပ်အမှတ်(၄၀၀)ဘာသာစကား

(၆)    ပညာရပ်အမှတ်(၅၀၀)ရိုးရိုးသိပ္ပံ

(၇)     ပညာရပ်အမှတ်(၆၀၀)အသုံးချပညာ

(၈)    ပညာရပ်အမှတ်(၇၀၀)အနုပညာ

(၉)    ပညာရပ်အမှတ်(၈၀၀)စာပေ (၁၀)  ပညာရပ်အမှတ်(၉၀၀)ပထဝီနှင့်သမိုင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်၊မော်ကွန်းတိုက်နှင့်သုတေသနဌာနရှိ အချက်အလက် များနှင့်စာအုပ်များစုဆောင်းထားရှိမှုစာရင်း

စဉ်အကြောင်းအရာမှတ်ချက်
စာကြည့်တိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ-စာအုပ်၊စာနယ်ဇင်းများ စုဆောင်းခြင်း၊   မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊    ထိန်းသိမ်းခြင်း -လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ   များ  စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း -တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှပေးပို့လာသည့်      မှတ်တမ်းများအား မှတ်ပုံ တင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း -လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှတ်တမ်းပြုစုခြင်း  နှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း -ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊  ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊  အမျိုးသား  လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့လာသည့် မှတ်တမ်းများအား  မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်း -ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဂျာနယ်များဖြန့်ဝေခြင်း -တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ ပေးပို့လာသည့်   သတင်းလွှာ၊ဂျာနယ်၊စာစောင်၊ မှတ်တမ်း၊ ဥပဒေ၊ နည်း    ဥပဒေ များစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း -အကြီးအကဲမိန့်ခွန်းနှင့်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်များ   စုဆောင်းခြင်း
စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ် စုစုပေါင်း၂၃၃၈ အုပ်

ဌာနခွဲ(၂)၊ဌာနစု(၁၀) စာကြည့်တိုက် မော်ကွန်းတိုက်နှင့်သုတေသနဌာနရှိ စာအုပ်အမျိုးအစားအလိုက်စုဆောင်းထားရှိမှုစာရင်း

စဉ်စာအုပ်အမျိုးအစားအရေအတွက်မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၈၆ အုပ် 
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၄၃ အုပ် 
အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၄၈ အုပ် 
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၉၂ အုပ် 
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၁၃၁ အုပ် 
ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၃၂ အုပ် 
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၇၇ အုပ် 
အထွေထွေ၁၈၃၉ အုပ် 
 စုစုပေါင်း၂၃၃၈ အုပ်