စည်ပင်သာယာရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးမောင်မောင်(ခ) ဦးမောင်သန်းစိန်ကျောက်တော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဉက္ကဌ
ဦးဖိုးစံ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)အဖွဲ့ဝင်
ဦးထွန်းလှစိန် မောင်တောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဦးသိမ်းမောင် မာန်အောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်မှူးဇော်လင်းနိုင်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်သန်းတင်ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွင်းရေးမှူး