ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

လွှတ်တော် ဥက္ကဌ

လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဌ

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ